Mötesplatsen för cirka 20 000 studenter, forskare och en rad växande Life Science-företag.
Arbete pågår!
Trafikverket flyttar på väg 226 för att få plats med ännu ett järnvägsspår.

Varför grävs det här?

Nu byggs det på flera platser i Flemingsberg. Det kan bitvis vara lite svårt att ta sig fram, och rörigt att hitta. Här har vi samlat några källor till aktuell information om pågående arbeten. Saknar du något se gärna: huddinge.se.

 

Klicka på bilden för större version.

Huddingevägen (väg 226), korsningen Hälsovägen

Trafikverket flyttar just nu på väg 226 för att få plats med ännu ett järnvägsspår vid Flemingsberg station. Första etappen pågår från hösten 2014 till sommaren 2015 med bygge av nya Huddingevägen.

Andra etappen tar vid sommaren 2015 och sträcker sig till hösten 2016. Då förbereds för ett nytt spår och Regulatorbron får en förlängning.

Tredje etappen inleds sommaren 2016 då spårbygget tar vid och plattformen breddas. Arbetet pågår från 06.30 till 21.00 måndag till torsdag, och 06.30 till 19.00 på fredag.

Löpande uppdateringare: Trafikverket BanaVäg Flemingsberg

 

Klicka på bilden för större version.

Flemingsbergsdalen, parkeringsplatsen vid stationen

Här byggs en helt ny stadsdel vid namn Flemingsbergsdalen, där första etappen innehåller cirka 200 nya bostäder, ett sportcenter och en stort ICA Maxi.

Etapp ett pågår från oktober 2014 till juni 2017, se viktiga milstolpar i arbetet.

Färre parkeringsplatser blir det vid stationen den 3 november då Skanska stänger delar av infartsparkeringen och ungefär 300 av de 550 platser som finns idag försvinner. Samtidigt kommer det upp betalautomater där ett access-kort hos SL ger fri parkering hela dagen. Mer information hos huddinge.se.

Löpande uppdateringare: Flemingsbergsdalen hos Skanska

 

 

Bild: Locum 

Technology for Health, platsen framför sjukhuset

Här bygger KTH och senare även Karolinska Institutet nya lokaler för forskning och utbildning. Hit flyttar även Röda Korsets Högskola hösten 2016.

Projektet beskrivs på webbplatsen Technology for Health.

Karolinska Instutets byggnad planeras bli klar sommaren 2017 och beskrivs på denna sida.

I bottenvåningen uppförs ett nytt besöksgaraget av Locum, mer på sidan om Huddinge sjukhusområde.

 

 

Visättra ängar, student- och ungdomsbostäder, hyres- och bostadsrätter

Här byggs 670 lägenheter av tre exploatörer i fyra området. Minst ca 250 studentlägenheter, ca 230 ungdomsbostäder och ca 190 övriga bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus. 

Område 1 påbörjades hösten 2014 och här bygger Wästbygg 310 lägenheter, varav cirka 250 studentlägenheter. Projektwebben hittar du här.  

Område 2 startar 2015 och här bygger Vestigia 170 ungdomslägenheter som hyresrätter. Projektwebben hittar du här.  

Område 3 startar även det 2015 och där bygger Wästbygg ytterligare 76 lägenheter för inflyttning 2016.

Område 4 startade även det 2014 och blir cirka 100 bostadsrätter enligt BoKloks koncept. Tvåvåningshus varvas med fyravåningshus. Inflyttning 2015 och här hittar du lägenheterna för försäljning under namnet BoKlok Solhöjden.

Mer om projekten på huddinge.se

 

 

Kästa skola

Kästa förskola och skola, Hälsovägen

Skolan kommer att stå färdig lagom till skolstart år 2015 men redan i höst startar skolan sin verksamhet med två förskoleklasser. Här ryms 100 barn i förskolan och 400 elever från förskoleklass till årskurs 6. Kästa förskola och skola blir Sveriges största miljömärkta passivhusskola.

Löpande uppdateringar: kastaskolan.se