Mötesplatsen för cirka 20 000 studenter, forskare och en rad växande Life Science-företag.
Bactiguards nya huvudkontor rymmer ett separat renrum för produktionen med en avancerad fläktutrustning på innertaket.
Foto: Håkan Lindgren
Bactiguards nya huvudkontor rymmer ett separat renrum för produktionen med en avancerad fläktutrustning på innertaket.

Bactiguard först på plats

Inflyttningen för Bactiguard kommer att pågå under hela 2015. Att samla såväl forskning, utveckling, försäljning, marknadsföring samt produktion i samma byggnad har länge funnits på företagets önskelista. Nu blir detta möjligt på Alfred Nobels Allé i Flemingsberg.

Ett stilla snöfall bidrar till att Bactiguards vita huvudbyggnad liknar en tecknad arkitektskiss mot fonden av en tät granskog. Företaget är först på plats längs den allé som kan komma att kantas av liknande medicintekniska företagsetableringar. En förlängning av Life Science-forskningen som ryms på Campus Flemingsberg.

Ännu har Bactiguard bara flyttat hit forskning och utveckling, samt centrala funktioner såsom marknadsföring och försäljning, som tidigare fanns på huvudkontoret på Biblioteksgatan i centrala Stockholm. Ett drastiskt miljöombyte för de drygt 30 i kontorspersonalen.
– Det är en rejäl skillnad, och det är till det bättre. Rymligt med stora egna ytor, även om det kan bli lite längre resväg för de som bor norr om stan, säger Johan Rugfelt, VD för Bactiguard.

Viktig samling
Johan Rugfelt tar oss på husesyn via trapphus som fortfarande ekar nytt. Han pekar och berättar om den kommande utsmyckningen som ska göra det lättare att orientera sig på de olika våningsplanen. Ännu har enbart de två kontorsplanen daglig verksamhet. Steg två av flytten pågår under resten av 2015 och då tar resten av forskningen och även produktionen plats i huset.
– Det främsta skälet till flytten är att vi nu har en samlad plats för hela verksamheten. Det är betydelsefullt att få alla kompetenser i en och samma byggnad. Det ger kortare beslutsvägar och bidrar till ett effektivare arbetssätt. Dessutom ligger kontoret i omedelbar närhet till en huvudstad som Stockholm, säger han.


Inget spännande ännu, men inflyttning pågår, kommenterar Bactiguards Johan Rugfelt.

Ett annat viktigt skäl till flytten är närheten till sjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset samt all forskning och utbildning som pågår inom KTH, Karolinska Institutet och Södertörns högskola i Flemingsberg, som möjliggör ett ökat samarbete.
– När även Röda korsets högskola flyttar in kommer området att rymma enormt mycket kompetens inom vård och omsorg. Dessutom ser vi hur fler företag flyttar hit på sikt. Vi kommer att få stor nytta av grannarna, säger han.

Förutom huvudkontoret i Stockholm, har Bactiguard även en anläggning i Markaryd i Småland och en fabrik i Malaysia. Fabriken i Malaysia blir kvar men produktionen i Markaryd kommer att flyttas till det nya huset, berättar Johan Rugfelt.
– Nu går vi in i en tillväxtfas där börsnoteringen gav oss möjlighet att verkligen dra på gasen. Vår utvecklingsplattform är rent fysiskt huset där vi sitter, och här kommer vi att kunna växa minst femton år framåt.

Vill vara i Sverige
När vi når bottenvåningen öppnar Rugfelt dörren till det öppna plan som blir både produktion och lager. I den ena änden finns ett tredelat renrum som endast nås genom luftslussar. Han kupar händerna och kikar in genom den mörka rutan:
– Inget spännande här ännu, men det kommer. Produktionen kommer att ske här och vi har även en egen anläggning för rent vatten och tryckluft. Labben ligger dessutom i angränsande lokaler.

Johan Rugfelt i hörnrummet som kan bli Bactiguards företagsrestaurang.

Även om Bactiguard är ett starkt internationellt företag fanns inget tvivel om att det var i Sverige huvudkontoret skulle ligga.
– Vi är "Made in Sweden". Vår teknologi bygger på en 100-årig svensk innovation av Nobelpristagaren Gustaf Dalén. Det är en styrka. Sverige signalerar bland annat hög kompetens och stabilitet. Och fortfarande är vi ett rätt litet bolag, säger han.

Den 16 mars tillträder den nya VD:n Niels Christiansen och Johan Rugfelt återgår till sin tidigare tjänst som operativ chef.