Mötesplatsen för cirka 20 000 studenter, forskare och en rad växande Life Science-företag.
Charlotte Broberg (M), landstingsråd, Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun, Tomas Hansson (KD), kommunalråd i Huddinge kommun, Jan Oldebring, etableringsdirektör på ICA Sverige.
Foto: Lena Katarina Johansson
Charlotte Broberg (M), landstingsråd, Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun, Tomas Hansson (KD), kommunalråd i Huddinge kommun, Jan Oldebring, etableringsdirektör på ICA Sverige.

Här tas första spadtaget för Flemingsbergsdalen

Nu är spaden i jorden för den nya stadsdelen Flemingsbergsdalen. Här byggs cirka 200 nya bostäder, ett sportcenter och en stort ICA Maxi.

Äntligen, var det ord som hördes flest gånger vid spadtaget för Flemingsbergsdalen. En mångårig process av planering och utveckling har gått i mål med byggstarten av den första etappen av den nya stadsdelen.

– Vi skapar i Flemingsberg en ny regional stadskärna i en växande Stockholmsregion. Flemingsberg ska präglas av ett starkt näringsliv och kunskapsintensiva verksamheter kombinerat med ett attraktivt boende och goda kommunikationer, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Bostäder, sportcenter, service
I den första etappen av Flemingsbergsdalen byggs cirka 25 000 kvadratmeter kvarter i direkt anslutning till tåg- och pendelstationen i Flemingsberg. Här uppförs ett sportcenter med två idrottshallar, samt ett ICA Maxi på cirka 7000 kvadratmeter. Tillsammans med med cirka 200 nya bostäder, ett nytt torg och lokalgator.

– Det har varit en lång, mödosam väg och äntligen ska vi förvandla denna parkeringsplats till en toppmodern stadsdel. Det är extra roligt att tillsammans med kommunen och andra aktörer få delta i uppbyggnaden av ett samhälle, säger Johan Karlström, VD Skanska.

– Här finns en fantastisk möjlighet att bygga och utveckla eftersom infrastrukturen redan finns på plats. Något vi kämpar för att finna på andra platser. Detta kommer att bli en intressant plats att skapa något långsiktigt, säger han.

ICA leder vägen
ICA har sedan slutet av 1990-talet sett möjligheten att utveckla en större butik i Flemingsberg, berättade Jan Oldebring, etableringsdirektör på ICA Sverige.
– Nu bygger vi en ICA Maxi som får ett mycket bra läge infrastrukturmässigt. Vi satsar ett par hundra miljoner kronor, och kommer att skapa 80-100 heltidsarbeten i Flemingsberg.
Butiken blir cirka 7000 kvadrat och fylld av livsmedel, färskvaror samt ICA Maxibutikernas sortiment av specialvaror, plus apoteket Cura.

I takt med utvecklingen av Flemingsberg kommer även den befintliga tåg- och pendelstationen att förnyas, berättade Erik Gamner, chef Region Riks, Jernhusen.
– Detta är oerhört postivt för Flemingsberg som redan är en knutpunkt i regionen med stora resandeströmmar. Nu skissar vi på hur vi kan förbättra stationens funktioner ytterligare, säger Erik Gamner, chef Region Riks, Jernhusen.

Följ utvecklingen av Flemingsberg genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.