Mötesplatsen för cirka 20 000 studenter, forskare och en rad växande Life Science-företag.

Vi utvecklar Flemingsberg tillsammans!

Flemingsberg – From Brains To Business. År 2030 ska Flemingsberg vara ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, näringsliv, vetenskap och nyföretagande – en plats där kunskap driver näringslivet.

Stiftelsen Flemingsberg Science förverkligar kunskapsstaden Flemingsberg sedan år 2011. Stiftelsen ska ge Flemingsberg en starkare roll i regionen inom Life science. Fokus ligger inte minst på att skapa fler kunskapsintensiva företag. Den ska även utgöra ett viktigt inslag i utvecklingen av Flemingsberg som regional stadskärna.

Här på webbplatsen www.flemingsberg.se hittar du såväl information om det utvecklingsprogram ligger till grund för satsningen, och nyheter samt evenemang från närområdet. Här hittar du också marknadsföringsmaterial som du själv kan använda för att utveckla varumärket Flemingsberg.