Byggstart för polisutbildningen vid Södertörns högskola

Nu är bygget igång av polisutbildningens nya lokaler vid Alfred Nobels Allé 12. Akademiska hus och Södertörns högskola utvecklar nya och befintliga lokaler för att ge plats till 700 polisstudenter till 2017. Startskottet sköts av bland andra landshövding Chris Heister. 

– Som ordförande i Stiftelsen Flemingsberg Science, samarbetsorganisationen för högskolorna, landstinget och Huddinge och Botkyrka kommun, är det mycket glädjande med de stora investeringarna som görs på campus. Flemingsberg är ett av regionens mest spännande områden just nu, säger Chris Heister.

Lokalerna kommer bland annat att innehålla skjutbanor, övningshall, lärosalar, rum för administration, omklädningsrum, förråd och garage.

I januari 2015 blev Polisutbildningen en del av Södertörns högskola och lärosätet tog emot sin första kull av blivande poliser. Under utbildningen varvas akademiska studier med praktiskt lärande.

– Södertörns högskola ser väldigt mycket fram emot denna byggnad som i än högre grad integrerar polisutbildningen med vår akademiska miljö, säger rektor Moira von Wright. Den utgör ett stort och viktigt steg för polisutbildningen och hela högskolan.

Byggprojektet på Alfred Nobels Allé 12 och 14 delas upp i två delar, en ombyggnad och en nybyggnad. Totalt rör det sig om cirka 12 700 kvadratmeter.

Mer hos Södertörns högskola samt Länsstyrelsen Stockholm.

2018-03-14T12:31:28+00:00 2016/02/22|