Här finns ett av Sveriges hetaste byggprojekt

När byggbranschen själva listar landets mest spännande projekt hamnar ny- och ombyggnationer av operation och röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge högt på listan.

Satsningen är en del av Framtidsplanen, en omfattande utveckling av hälso- och sjukvården i Stockholms län. Nybygget sker på baksidan av sjukhuset, samtidigt som upprustning av akutmottagning och en fortsatt modernisering till enkelrum för alla patienter.

l den nya utbyggnaden skapas en ny operationsavdelning med cirka 24 salar. Hit samlas även de interventionsavdelningar som idag är utspridda inom sjukhuset till en ny avdelning om cirka 8 salar.

Närheten mellan operation och intervention ökar säkerheten och kvaliteten för patienten samt bidrar till effektivare logistik och flexibilitet i vårdarbetet. De nya avdelningarna förses bland annat med ny medicinteknik, specialiserade hybridsalar och mobil utrustning.

Den nya byggnaden blir på cirka 29 000 kvadratmeter och cirka 7 000 kvadratmeter byggs om i lokaler intill.

Mer hittar du hos Locum.

Listorna över Sveriges hetaste byggen.

 

2018-03-14T12:31:27+00:00 2016/05/12|