Ny entré och naturlekplats i Visättra

Nu står en ny entré klar för gående till Visättra med de boendes bilder ingjutna i trappan. Tidigare i sommar invigdes även en ny naturlekplats i området. 

Den nya entrén består av en generöst bred trappa upp bakom åklagarmyndigheten och Flemingsbergs pendeltågsstation. I trappstegen finns bilder från Visättras boende ingjutna och vid trappan även ett tittskåp som fungerar som fritt bibliotek. Här kan förbipasserande ta en bok de inte läst och lämna sådana de vill sprida vidare.

 

Efter sommaren planeras växter kring entrén och en ny belysning sätts på plats.

Tidigare invigdes även Visättras naturlekplats i form av ett park med ett öppet ängsområde och en tätare skogsbacke. Här är de flesta lekredskapen är gjorda i trä och parken är tänkt att passa såväl små som stora barn.

– Att skapa möjligheter för spontan lek och rörelse är ett av de bästa sätten att skapa förutsättningar för en bra hälsa hos våra barn och unga. Det finns forskning som visar att just lekplatser är den mest jämställda typen av anläggningar för spontan rörelse och idrott. Könsfördelningen är i helt jämn, till skillnad från andra anläggningar som ofta domineras av pojkar. Vi vill stötta både jämställdheten och hälsan, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

2018-03-14T12:31:27+00:00 2016/07/08|