About provins

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far provins has created 37 blog entries.

Huge bygger för unga i Flemingsberg

Under de närmaste två åren kommer Huge Fastigheter att starta tre olika byggprojekt i Huddinge med totalt 262 nya hyreslägenheter. Över hälften av dessa vänder sig till ungdomar eller studenter. Husen byggs i Flemingsberg och i Trångsund.

2017/02/02|

Så växer det hållbara Flemingsberg

Utvecklingen av Flemingsberg pågår i full fart med nya bostäder och lokaler i en helt ny stadsdel. Att sammanfoga det nya med det befintliga är en nyckel till en lyckad utveckling. Huge Fastigheter tar en aktiv roll i utvecklingen av en sammanhållen stadskärna. Huge Fastigheter har i dag cirka 2700 bostäder i hela Flemingsberg [...]

2016/11/14|

Fredskonferens och medborgardialog i Flemingsberg

Huddinge demokratidagar pågår 10–14 oktober, med aktiviteter över hela Huddinge. På programmet står – bland mycket annat – skoldialoger, en medborgardialog om Flemingsberg. Fredskonferens ”Om sanningen ska fram” på Södertörns högskola har temat yttrandefrihet och avslutar veckan. Där angriper talare som Anders Kompass, Alice Bah Kuhnke och Stefan Einhorn ämnet från olika vinklar. – [...]

2016/10/07|

Nytt kulturcentrum möjlighet i Flemingsberg

Operan och Dramaten söker en plats för att utveckla Nationalteatrarnas kulturcentrum. Flemingsberg har nu gått vidare i urvalsprocessen och är en av de cirka fem alternativen till placering av ett nytt kulturcentrum.  Sveriges största kulturscener Operan och Dramaten behöver fler lokaler. Därför planeras ett nytt kulturcentrum i Stockholmområdet som bland annat ska rymma Operans och Dramatens kreativa [...]

2016/07/08|

Ny entré och naturlekplats i Visättra

Nu står en ny entré klar för gående till Visättra med de boendes bilder ingjutna i trappan. Tidigare i sommar invigdes även en ny naturlekplats i området.  Den nya entrén består av en generöst bred trappa upp bakom åklagarmyndigheten och Flemingsbergs pendeltågsstation. I trappstegen finns bilder från Visättras boende ingjutna och vid trappan även ett tittskåp [...]

2016/07/08|