Nytt kulturcentrum möjlighet i Flemingsberg

Operan och Dramaten söker en plats för att utveckla Nationalteatrarnas kulturcentrum. Flemingsberg har nu gått vidare i urvalsprocessen och är en av de cirka fem alternativen till placering av ett nytt kulturcentrum. 

Sveriges största kulturscener Operan och Dramaten behöver fler lokaler. Därför planeras ett nytt kulturcentrum i Stockholmområdet som bland annat ska rymma Operans och Dramatens kreativa verkstäder, som snickeri, smedja, måleri och tapetseri.

Men även repetitionslokaler och en ytterligare scen.

Huddinge kommun är en av de som lämnat in en intresseanmälan att vara en del av att skapa det nya kulturcentrumet. Platsen som föreslås är Flemingsbergsdalen som just nu uppförs som helt ny stadsdel i Flemingsberg.

Ett Nationalteatrarnas kulturcentrum öppnar bland annat för utställningar, barn- och ungdomsverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet, bibliotek och liknande.

Operan och Dramaten pekar också på möjliga samarbeten med konstnärliga utbildningar i musik, sång och dans på högre nivå.

Senast i november ska Dramaten och Operan besluta vilken kommun de vill samarbeta med. Väljer de Huddinge kommer utvecklingen i Flemingsberg att gå fort eftersom Nationalteatrarnas kulturcentrum ska vara inflyttningsklart våren 2021.

”Att utveckla en högre utbildning för musik, sång och dans i Flemingsberg skulle komplettera det redan tvärvetenskapliga universitetsområdet och den inriktning som finns på två av närområdets grundskolor.”

Läs mer i den intresseanmälan som kommunen lämnat in.

Läs även mer i artikeln ”Dramaten och Operan letar nya lokaler”, Södra Sidan. 

UPPDATERING:

Läs mer i artikel i Mitti: ”Flemingsberg fortsatt intressant för Dramaten”

2018-03-14T12:31:26+00:00 2016/07/08|