Stockholms musikpedagogiska institut flyttar till campus

Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) blir nästa akademi att ta plats i Flemingsberg. Flytten går sommaren 2017 till Södertörns högskola. 

SMI grundades 1960 som stiftelseägd högskola och för närvarande är det cirka 200 personer, varav 80 studenter, som är knutna till SMI, och som alltså kommer att få sin framtida arbetsplats och skola förlagd till Södertörns högskolas lokaler.

– SMI är enormt glada över dagens styrelsebeslut för en framtida flytt till Södertörns högskola. Flytten ger SMI och Södertörns högskola fantastiska möjligheter till samverkan och utveckling i utbildning, forskning och konstnärlig verksamhet, säger SMI:s rektor Ian Plaude.

SMI kommer förutom undervisningslokaler även att husera slagverksensemble Kroumatas instrumentarium här, där de också blir tillgängliga för det professionella musiklivet. Detta kommer att dra inte bara studenter och lärare av hög kvalitet, utan även professionella scenkonstnärer och ensembler från Sverige och världen för repetition, inspelning, workshops, masterclasses och uppträdanden till Södertörns högskola.

– Med SMI på plats här vid Södertörns högskola uppstår en rad möjligheter till gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt och ökade valmöjligheter för våra studenter på campusområdet, menar rektor Moira von Wright.

2018-03-14T12:31:51+00:00 2015/12/16|