Mötesplatsen för cirka 20 000 studenter, forskare och en rad växande Life Science-företag.

Bilder för fri användning i media

Alla bilder är fria för vidarepublicering i alla medier, där inget annat anges, om fotograf anges vid bilden.