Mötesplatsen för cirka 20 000 studenter, forskare och en rad växande Life Science-företag.
"Så blir Flemingsberg det nya resenavet"

"Så blir Flemingsberg det nya resenavet"

Flemingsberg och Huddinge kan bli vinnare när den nya snabbpendeln tas i bruk. Redan idag pågår upprustning av stationen, förberedelser för Citybanan samt planeringen av ett nytt resecentrum. 

– Det måste bli en bra bytespunkt för olika typer av kommunikationsmedel, och avgörande för om trafiksituationen i Flemingsberg ska fungera är att Huddingevägen överdäckas och resecentrum byggs, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge till tidningen Mitt i. 

Läs hela artikeln hos Mitti.se.