Mötesplatsen för cirka 20 000 studenter, forskare och en rad växande Life Science-företag.

Lägg ditt möte här

Flemingsberg erbjuder ett stort utbud lokaler att hyra för möten, konferenser och evenemang. Vill du veta mer om lokaler och priser kontakta lokalansvariga.

Södertörns högskola

Välkommen till MötesCenter. Vi hjälper er med konferenser, symposier, events, utställningar eller liknande mötesaktiviteter i modern högskolemiljö. Vi har lokaler för stora och små arrangemang.

•  Aulan rymmer 700 sittande personer.
•  Foajéerna ramar in utställningar och förtäring.
•  Bild-, ljud- och ljustekniken fyller de flesta behov.

Kontakta för information eller visning av lokalerna.
MötesCenter - Martin Lindström och Ann-Christin Brandt 
Tel: 08-608 50 00
E-post: motescenter@sh.se
www.sh.se

Karolinska Institutet
Torgny Norén - Säkerhetssamordnare, teknik och planeringsavdelningen
Tel: 08-524 865 40, 0703-66 65 40
E-post: torgny.noren@ki.se

Bosse Eriksson - Tekniker 
Tel: 08-524 877 75, 070-594 64 25  
E-post: bosse.eriksson@ki.se
www.ki.se 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Konferensservice: konferensservice@karolinska.se
www.karolinska.se 

Novum
NordicPM
Mikael Borenstam - Fastighetsförvaltare
Tel: 08-688 80 06
E-post: mikael.borenstam@nordicpm.se


Medicinaren
Ylva Ingeldal - Receptionen Medicinaren
Tel: 08-608 09 00
www.huge.se