Mötesplatsen för cirka 20 000 studenter, forskare och en rad växande Life Science-företag.
 Fem strategier för framtiden

Fem strategier inför 2030

Utvecklingsprogrammet för Flemingsberg fokuserar på fem huvuduppgifter inför framtiden. Nedan hittar du mer information om dessa.

1. Dra fördel av den högre utbildningen och forskningen
Med tre högskolor och ett universitetssjukhus på en förhållandevis liten yta utgör Campus Flemingsberg en unik koncentration av högre utbildning. Det ger området möjlighet att skapa nya dicipliner, yrken och forskningsfält.

2. Stimulera innovationer och entreprenörskap
Miljöer för nyföretagande kan bli en vital drivkraft i utvecklingen av Flemingsberg.

3. Förbättra lägesförutsättningarna
För att Flemingsberg ska få ett mer centralt läge och bättre kontakt med andra aktörer i regionen behöver transportsystemet bli bättre.

4. Stärk stadsdelen Flemingsbergs attraktivitet
Mark ska ställas till förfogande för att tillgodose den efterfrågan på arbetsplatser och bostäder som väntas, i och med ökad befolkning och ekonomisk tillväxt.

5. Utveckla och stärk begreppet Flemingsberg
Flemingsberg behöver ett starkt varumärke som väcker positiva associationer. Förändringen i bilden av området kan skyndas på.