Mötesplatsen för cirka 20 000 studenter, forskare och en rad växande Life Science-företag.

Ladda ned material om Flemingsberg

Utvecklingsprogrammet för Flemingsberg

Det sker en kraftsamling för Flemingsbergs utveckling. En ny stad för forskning, utbildning och företagande planeras och byggs. Ett arbete som går i linje med det utvecklingsprogram som Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun gemensamt tagit fram för Flemingsberg. Utvecklingsprogrammet för Flemingsberg fokuserar på fem huvuduppgifter inför framtiden:

Flemingsberg ett stolt varumärke
Vi har valt att profilera Flemingsberg som Kunskapsstaden. Här, sida vid sida arbetar den akademiska världen och näringslivet. Kompetensintensiva verksamheter och talangfulla människor förenas i ett regionalt centrum för kreativa samarbeten. Ladda ned vår grafiska manual och logotyp: