Mötesplatsen för cirka 20 000 studenter, forskare och en rad växande Life Science-företag.