Mötesplatsen för cirka 20 000 studenter, forskare och en rad växande Life Science-företag.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss som driver utvecklingen av Flemingsberg hittar du kontaktpersoner nedan. (Vill du tipsa om en nyhet eller ett evenemang som borde uppmärksammas, så hittar du en speciell ruta för det till höger på denna sida.)

Information om programutveckling för Flemingsberg
Signe Wernberg, programansvarig Flemingsberg, Huddinge kommun
signe.wernberg@huddinge.se
Telefon: 08-535 313 75 

Flemingsberg Science, främjar samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle: 
Björn Varnestig, VD, Flemingsberg Science
bjorn.varnestig@flemingsbergscience.se
www.flemingsbergscience.se
Telefon: 0708-380459

För kontakt kring marknadsföring och information:
Mariana Vodovosoff, projektledare, Huddinge kommun
mariana.vodovosoff@huddinge.se
Telefon: 08-535 313 77

Har du frågor om näringsliv och företagsetablering:
Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun.
pia.forsberg@huddinge.se
Telefon: 08-535 313 93

 

 

Information om programutveckling för Flemingsberg
Signe Wernberg, programansvarig Flemingsberg, Huddinge kommun
signe.wernberg@huddinge.se
Telefon: 08-535 313 75