Mötesplatsen för cirka 20 000 studenter, forskare och en rad växande Life Science-företag.

Hitta en lokal

Kan du ha nytta av att driva din verksamhet i Flemingsberg så kan vi hjälpa dig att etablera dig här. Nedan hittar du de fastighetsägare som idag har lokaler i Flemingsberg, eller som planerar nya fastigheter i den växande kunskapsstaden. Här hittar du även kontaktpersoner för etableringsfrågor i Huddinge och Botkyrka kommun. 
Vi ses i Flemingsberg!

Akademiska Hus, äger och förvaltar Karolinska Institutets lokaler.
www.akademiskahus.se

Karolinska Institutet Science Park, samlar nystartade som etablerade verksamheter främst inom medicinteknik och tjänsteproduktion, driver även en inkubator för nya företag.
www.karolinska.se/sciencepark

Huge Fastigheter, äger och driver Flemingsberg Centrum, Visättra centrum samt ytterligare lokaler i området som fastigheten Medicinaren. 
www.huge.se

Jernhusen, äger och driver Flemingsbergs fjärr- och pendeltågsstation.
www.jernhusen.se

Hemfosa Fastigheter AB, är fastighetsvärd för Novumfastigheten mitt i Flemingsberg.
www.hemfosa.se

Locum, äger och förvaltar Karolinska Universitetssjukhuset Huddinges lokaler samt är uppdragsgivare till det nya BioCity.
www.locum.se

Skanska, äger bland annat Flemingsbergdalen i anslutning till Flemingsberg station.
www.skanska.se

Företagsetablering i Huddinge och Botkyrka kommun

Flemingsberg ligger vid en kommungräns och utgör ett gemensamt intresseområde både Huddinge och Botkyrka kommun. Kommunerna samarbetar kring etablerings- och tillväxtfrågor i området.

I Huddinge finns en företagslots, Agneta Persson, som företagare kan kontakta för att få hjälp med frågor till kommunen.

Agneta Persson, företaglots i Huddinge kommun, och näringslivsutvecklare på Huddinge kommuns utvecklingsavdelning
E-post: agneta.persson@huddinge.se
Tel: 08-535 313 92
www.huddinge.se

Här hittar du motsvarande kontakt i Botkyrka kommun.