Dags för ytterligare en markanvisning längs Hälsovägen

I början av nästa år utlyser Huddinge en markanvisningstävling för den återstående tomten längs med Hälsovägen i Flemingsberg. Här bygger redan Huge, Riksbyggen och Brabo både nya bostäder och lokaler. Nu är det dags för en fjärde aktör att komplettera utvecklingen av Flemingsberg.

Markanvisningen omfattar cirka 200 bostäder, varav en mindre del som stadsradhus. Detaljplanen är redan beslutad vilket ger möjlighet till snabb byggstart för den aktör som går vinnande ur tävlingen.

Tävling i två steg

Markanvisningstävlingen kommer att ske i två steg. I det första väljs tre idéer ut som går fortsätta till nästa steg. Bland kriterierna finns priset för marken, och hur väl idén kan komplettera den övriga utvecklingen av Flemingsberg.

– Det är viktigt att vi ser till helheten i utvecklingen, både av Hälsovägen men även hela Flemingsberg, säger Cecilia Rogvall, exploateringssamordnare för Sydvästra Huddinge.

I det andra steget bjuds de tre återstående in för att vidareutveckla sina respektive idéer. En vinnare kan koras tidigast till sommaren 2020.

Utvecklingen av Hälsovägen ses som något av ett startskott för framtidens Flemingsberg. Platsen är hjärtat i dagens Flemingsberg med en omedelbar närhet till såväl campusområdet som Flemingsbergsdalen och den kommande spårvägen.

Här kan du läsa mer om markanvisningstävlingen.

Anmäl dig till intressentregistret för markförfrågningar i Huddinge för att ta del av utlysningen.