Fleminghallen utvecklas till ett nytt kultur- och fritidscenter

Nu koncentreras kommunens kultur- och fritidsverksamheter i Flemingsberg till Fleminghallen. Därmed skapas en plats med ett stort aktivitetsutbud för Flemingsbergsbor i alla åldrar.

Beslutet innebär att kommunen skapar en mötesplats i Flemingsberg för fysisk aktivitet, föreningsliv, utställningsytor, kultur, ungdomsverksamhet, kulturskola och bibliotek. Verksamheter som idag finns på andra platser i Flemingsberg och som ska flyttas till Fleminghallen är fritidsgårdarna Ungzon Flempan och Panncentralen i Visättra samt biblioteket i Flemingsberg. Visättra sportcenters verksamhet behålls som den är.

– De nuvarande lokalerna är inte helt ändamålsenliga och dessutom har vi ett behov av ytterligare lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter i Flemingsberg. Genom att vi samlar våra resurser skapar vi en mötesplats som lever från morgon till kväll sju dagar i veckan. Det är positivt för alla som bor och verkar i Flemingsberg, säger Bo Källström (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Huddinge kommun.

Bakgrunden är att Flemingsberg de kommande åren ska utvecklas till en stad med plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökande. Fleminghallens centrala läge nära handel och kollektivtrafik gör hallen till ett utmärkt nav för olika former av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att samla kultur- och fritidsverksamheterna i hallen skapas en tryggare och mer levande plats samtidigt som kommunens resurser används mer effektivt.

– Det är en satsning som vi är glada för att kunna genomföra. Vi får nu möjlighet att erbjuda mer aktiviteter till fler Flemingsbergsbor, säger Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör, Huddinge kommun.

Arbetet med att samla verksamheterna i Fleminghallen påbörjas under våren 2019 och invigning är planerad till vintern 2019.