När Flemingsberg växer som regional stadskärna planeras ett nytt resecentrum bli hjärtat för all kollektivtrafik i södra Stockholm, med god tillgänglighet för gång-, cykel- och biltrafik.

I Flemingsberg växer en urban stadsmiljö fram med närmare 12 000 nya bostäder, 20 000 arbetsplatser och en ny central stadskärna med handel, kultur och service. Här planeras även ett helt nytt resecentrum som kan bli hela södra Stockholms centralstation. Pendel- och fjärrtåg ska samsas med Spårväg syd och busslinjer – allt med en god tillgänglighet för gång-, cykel- och biltrafik.

– Redan i dag kliver cirka 25 000 personer på och av vid Flemingsberg station. När vi nått år 2030 kan Flemingsberg ha blivit en knutpunkt för cirka 600 000 personer, säger Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun.Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun

– Morgondagens Flemingsberg har många fler målpunkter för resande, med fler arbetsplatser, handel- och shopping och förhoppningsvis ett kulturcentrum tillsammans med Operan och Dramaten.

Överdäckning av Huddingevägen
Det nya resecentrumet planeras stå klart 2020 i den norra delen av Flemingsbergdalen. En överdäckning av tågspåren och Huddingevägen ska göra det enkelt att nå från alla delar av Flemingsberg.

– I dagsläget går de flesta upp vid campusområdet. Nya resecentrum kommer att byggas i den andra änden av Flemingsbergsdalen och ge en helt ny entré till Flemingsberg, säger Malin Danielsson.

Två nya trafikplatser ska förbättra tillgängligheten för biltrafiken, både från norr och söder om Flemingsberg, medan Regulatorbron kan bli mer av en gång- och cykelbro som knyter samman stadsdelen.
– Det är viktigt att vi ser över tillgängligheten för alla trafikslag för att verkligen skapa bra flöden för alla trafikanter.

Knutpunkt för Mälardalen
Samtidigt görs satsningar på gång- och cykelvägar i området och resecentrum får ett cykelgarage för närmare 3500 cyklar.

– I dag finns det bara två platser med fler inpendlare än utpendlare i den södra regionen och det är Flemingsberg och Södertälje. I morgon kommer Flemingsberg att vara en knutpunkt för resandet i hela Mälardalsregionen, säger Malin Danielsson.