I Flemingsberg ska Huddinge kommun tillsammans med ett konsortium av flera fastighetsaktörer utveckla centrala delar av Flemingsberg till ett ledande internationellt affärsdistrikt.

Intresset för utvecklingen har varit stort sedan lanseringen av planerna i augusti. En del frågor har dock ställts kring namnet Stockholm South Business District och om namnet Flemingsberg ska försvinna. Vi vill därför förtydliga att Stockholm South Business District enbart är namnet på den centrala del av Flemingsberg där kontor, boenden och ett levande centrum ska utvecklas.

Flemingsberg som ort kommer alltid heta Flemingsberg.

Läs mer om Stockholm South Business District.