Flemingsberg tar plats i Vårt Huddinge

I nr 2 2020 av medborgartidningen Vårt Huddinge ägnas hela sju sidor åt Flemingsberg och den utveckling som nu börjar ta form. Ansvariga på kommun och hos aktörer intervjuas tillsammans med representanter från både näringsliv, föreningsliv och de boende.

Gemensamt bygger de bilden av vad Flemingsberg är idag, vad de boende och verksamma önskar ska hända och den faktiska utveckling som planeras ske i området. 2050 kommer Flemingsberg att bereda plats för 50 000 arbetsplatser, 50 000 boende och 50 000 besökare. Ett pulserande stadscentrum med rika kulturupplevelser, ett business district för södra sidan av regionen, ett av Sveriges största campus och nya bostadsområden med variationer i både upplåtelseform, storlek och stil kommer då att möta betraktaren.

Läs mer här

Spårväg syd tidigareläggs fyra år

2019/10/02|

Spårväg syd tidigareläggs fyra år

Efter förhandlingar mellan Huddinge kommun, Stockholms stad och Region Stockholm är det beslutat att projektstarten […]

Vi ses på Business Arena Stockholm!

2019/09/13|

Vi ses på Business Arena Stockholm

Äntligen dags igen för Business Arena Stockholm. Se till att besöka vårt seminarium under […]

2020-05-13T14:58:09+00:002020/05/13|