Vid årsskiftet påbörjas förberedelserna för de nya bostäderna längs Hälsovägen. Här ska cirka 800 nya bostäder byggas med nya torg och entréer till den upprustade Flemingsbergsparken.

Hälsovägen omvandlas till en innehållsrik stadsgata genom Flemingsberg. Här byggs cirka 800 nya bostäder med lokaler i bottenvåningarna och öppna kvarter mot Flemingsbergsparken.

– Efter årsskiftet inleder vi arbetet på allmän plats, Hälsovägen och Medicinvägen, efter en försening i samband med projektering. Byggstarten för Huge blir då något försenad men troligen inte de övriga byggaktörernas, säger Sandra Tiidus, exploateringsingenjör, Huddinge kommun.

Här bygger fastighetsbolaget Huge bygger totalt 120 hyresrätter, 80 studentbostäder, fem butikslokaler och en förskola med åtta avdelningar.

Dessutom bygger Riksbyggen cirka 200 bostadsrätter och BraBo cirka 120 bostadsrätter. Plats finns även för en eller två aktörer byggaktörer som ska utses efter en markanvisningstävling senare i år.

Läs mer om bostäderna på byggaktörernas webbplatser:

Hälsovägen

Här växer nya flerfamiljshus upp med lokaler för service och handel i bottenplan. Vi bygger nya torg och två nya förskolor. Samtidigt förnyas Flemingsbergsparken till en levande stadspark, mitt i området.

Läs mer: http://huddingebygger.se/