Sverigeförhandlingen innebär inte bara ytterligare bostäder och Spårväg syd till Huddinge. Nu förverkligas även cykelsatsningar om drygt 248,5 miljoner kronor i kommunen.

Redan innan Sverigeförhandlingen hade Huddinge kommun en ambitiös cykelplan med målet att öka andelen cykelresor från 4 procent år 2011 till 15 procent år 2030. Avtalet som tecknats efter Sverigeförhandlingen tar nu kommunens cykelvision ett steg närmare verklighet.

Bland Sveriges största cykelgarage
Här ryms cykelsatsningar om drygt 248,5 miljoner kronor där staten bidrar med  62,13 miljoner kronor. Totalt handlar det om 23 cykelobjekt (t ex nya cykelbanor/-länkar samt breddningar) som ska byggas ut under perioden 2018-2027.

I Flemingsberg byggs ett helt nytt cykelgarage – troligen Sveriges största –  med cirka 3500 platser och cykelservice. Här sker även följande utbyggnationer (hela listan i Huddinge – se faktaruta):

 • Björnkullaringen – Regulatorvägen, ny cykelbana/-länk 1,1 km
 • Björnkullavägen – Alfred Nobels allé, ny cykelbana/-länk 0,4 km
 • Katrinebergsvägen – Glömstavägen/Gustav Adolfsvägen, ny cykelbana/-länk 2 km
 • Loviseberg – Älggräsvägen (Tullinge), ny cykelbana/-länk 0,7 km
 • Hälsovägen – Alfred Nobels allé kommungräns, cykelbana/-länk breddas 1,1 km
 • Katrinebergsvägen – Tvärförbindelse Södertörn, cykelbana/-länk breddas 1,4 km
 • Glömstavägen – Katrinbergsvägen kommungräns, cykelbana/-länk breddas 1,2 km
 • Glömstavägen – Talldalsvägen, cykelbana/-länk breddas 1,4 km

Hela Huddinges cykelkarta kan du ladda ned för utskrift eller läsa i mobilen.

Sverigeförhandlingens cykelsatsningar 2018-2027 i Huddinge

 • Björnkullaringen – Regulatorvägen, ny cykelbana/-länk 1,1 km
 • Huddingevägen – Katrinebergsvägen, cykelbana/-länk breddas 6,2 km
 • Smista allé – Ryttarhalsvägen, cykelbana/-länk breddas 1,5 km
 • Björnkullavägen – Alfred Nobels allé, ny cykelbana/-länk 0,4 km
 • Katrinebergsvägen – Glömstavägen/Gustav Adolfsvägen, ny cykelbana/-länk 2 km
 • Loviseberg – Älggräsvägen (Tullinge), ny cykelbana/-länk 0,7 km
 • Häradsvägen – Karin Boyes gata, ny cykelbana/-länk 0,8 km
 • Förbifart Stockholm-Kungens kurvaleden, ny cykelbana/-länk 0,4 km
 • Dialoggatan – Mickelsbergsvägen (Stockholm), ny cykelbana/-länk 2,8 km
 • Ekgårdsvägen – Skärholmsvägen kommungräns, ny cykelbana/-länk 0,3 km
 • Glömstavägen – Kungens kurvaleden, ny cykelbana/-länk 1,9 km
 • Botkyrkaleden – Skärholmsvägen, cykelbana/-länk breddas 3,2 km
 • Skärholmsvägen – Ryttarhalsvägen, cykelbana/-länk breddas 2,5 km
 • Hälsovägen – Alfred Nobels allé kommungräns, cykelbana/-länk breddas 1,1 km
 • Katrinebergsvägen – Tvärförbindelse Södertörn, cykelbana/-länk breddas 1,4 km
 • Glömstavägen – Katrinbergsvägen kommungräns, cykelbana/-länk breddas 1,2 km
 • Glömstavägen – Talldalsvägen, cykelbana/-länk breddas 1,4 km
 • Smistavägen-Häradsvägen, cykelbana/-länk breddas 1,5 km
 • Gamla Södertäljevägen – Mickelsbergsvägen, cykelbana/-länk breddas 3,3 km
 • Smista allé – Juringe åväg 32, ny cykelbana/-länk 1,5 km
 • Kungens kurvaleden – Ekgårdsvägen, cykelbana/-länk breddas 0,6 km
 • Smista allé – Skördevägen 39, ny cykelbana/-länk 1,1 km
 • Cykelgarage Flemingsberg, underjordiskt cykelgarage för ca 3 500 cyklar och tillhörande cykelservice

Ytterligare cykelsatsningar i Stockholm tack vare överenskommelsen.