Här stärks samverkan kring utvecklingen av Flemingsberg

Nu har startskottet gått för en närmare samverkan kring utvecklingen av Flemingsberg. En workshop arrangerad av Arena Huddinge bjöd in samtliga aktörer till gemensam dialog.

Redan i dag finns en stark samverkan kring utvecklingen av Flemingsberg. Men ingen av dagens grupperingar har hittills samlat alla aktörer. Arena Huddinge gjorde därför slag i saken tillsammans med Huddinge kommun.

– Detta är startskottet för ett närmare samarbete där alla ges möjligheten att bidra utifrån sina individuella förutsättningar, säger Edward Howard, vd Arena Huddinge.

Workshopen samlade cirka 35 deltagare, alla representanter för aktörer som deltar i utvecklingen av Flemingsberg. Bland de inbjudna fanns bland andra HSB, Riksbyggen, Fabege, Huge Bostäder, Hembla, Niam, Brabo, Hemsö, Huddinge Samhällsfastigheter och Flemingsberg Science.

– Vi har identifierat ett behov av att samla alla aktörer. Det är viktigt att lyfta blicken och tillsammans bidra till målet med stadskärnan Flemingsberg. Och dagens goda uppslutning visar att intresset är starkt för att delta, säger Karolina Krön, näringslivsstrateg i Huddinge.

Efter en inledning där tre fastighetsbolag berättade mer om sina individuella projekt startade ett grupparbete kring hur arbetet mot en ny stadskärna. Målet var att identifiera såväl kortsiktiga som långsiktiga insatser som kan underlätta utvecklingen.

– Vi har fått en otroligt positiv respons från våra branschkollegor när vi presenterat planerna för att utveckla Flemingsberg. Det är tydligt att detta är viktigt för hela Stockholmsregionens utveckling, säger Charlotte Liliegren, chef Fastighetsutveckling, Fabege.