Starkare satsningar på infrastrukturen, fler kreativa mötesplatser och en mer tillgänglig, levande stad – gärna med mer vågad arkitektur. Det är några av de områden som identifierats som prioriterade för utvecklingen av Flemingsberg.

Närmare 60-talet deltagare samlades under en workshop på Södertörns högskola för att mejsla ut de prioriterade insatserna i utvecklingen av Flemingsberg. Alla representanter för företag och organisationer engagerade i den regionala stadskärnans framtid.

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd, inledde workshopen med att betona landstingets engagemang i utvecklingen.

– Nu behöver vi arbeta långsiktigt, med konkreta mål och låta utvecklingen av ny infrastruktur gå hand i hand med fler bostäder. Samverkan och hårt arbete är vad som krävs för att gå i land med utvecklingsplanen för Flemingsberg, säger Irene Svenonius.

Daniel Dronjak (M), Ordförande i kommunstyrelsen Huddinge, Jens Sjöström (S), Oppositionslandstingsråd med ansvar för regionplanering och personal, Gustav Hemming (C), Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd och Ebba Östlin (S), Ordförande i kommunstyrelsen Botkyrka, deltog alla under dagen. 

Och samsynen bakom utvecklingen av Flemingsberg är unik, menar Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

– Det är en väldig styrka att vi tre, Botkyrka, Huddinge och Stockholms läns landsting är lika engagerade i utvecklingen av Flemingsberg, säger Daniel Dronjak.

Samverkan över gränserna

Irene Svenonius tog utvecklingen av av Kista som exempel.

– Inspireras av Kista som är resultatet av en målmedveten långsiktig samverkan över partigränserna. Där akademi, företag och offentlig verksamhet arbetat tillsammans.

Frånvaron av gränser var tydlig under dagen då de inbjudna politikerna kommenterade arbetet och utmaningarna:

– Vi arbetar särskilt mycket med utvecklingen av Flemingsberg tack vare den gemensamma styrgruppen. En utmaning jag ser är att verkligen skapa en stad, inte bara en innovativ och spännande miljö men en plats dit människor väljer att åka utanför skola och arbete, säger Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplaneråd.

Ett 60-tal deltagare arbetade i grupper under eftermiddagen för att diskutera utvecklingen av Flemingsberg.  

– Infrastrukturen är oerhört betydelsefull, den är avgörande för nya etableringar. Tvärförbindelse Södertörn är en framtida livsnerv, och den gör det även möjligt att på sikt bygga ihop hela regionen, säger Jens Sjöström (S), opppositionslandstingsråd, regionplanering och personal.

– Vi står inför utmaningen att bygga ihop Flemingsberg, att skapa fler målpunkter i området, för att undvika att området känns delat.

Underlaget var utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan Flemingsberg som tagits fram i en process ledd av Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun och Huddinge kommun tillsammans. 

Särskilt betonades också den starka tillväxt som finns i södra regionen, där en ny undersökning visar att näringslivet i Huddinge växer bättre än det i både Stockholms län och i Sverige.

– Vi får inte missa den starka tillväxt som pågår på Södertörn. Att uppmärksamma och stödja den är avgörande om vi som region ska kunna konkurrera med resten av världen, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka.

Samtliga åtgärder prioriterades sedan av deltagarna och ska sedan sammanställas för att presenteras i november i år.  

Dagens diskussionerna utgick från utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan Flemingsberg. Ett strategiskt utvecklingsarbete som nu fortsätter, samtidigt med dagens fysiska utveckling av Flemingsberg.

– Nu sammanställer vi dagens workshop för att gå ut bredare i respektive organisationer för att samla in fler synpunkter. Målet är att vi ska ha en konkret lista på prioriterade åtgärder färdig i november i år, säger Signe Wernberg, områdesstrateg.

Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg

Utvecklingsarbetet leds av Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun och Huddinge kommun tillsammans. Parterna har tillsammans tagit fram detta utvecklingsprogram i dialog med en stor mängd aktörer i området och med nya intressenter.

Här laddar du ned Utvecklingsprogrammet (pdf-fil, 2MB)