Nu planerar Huddinge kommun för en ny stadsdel i Björnkulla, Flemingsberg. Berätta vad du tycker, antingen via webben eller på plats i Björnkulla nu på lördag den 17 mars.

Stadsdelen är tänkt att innehålla nya bostäder, ett lokalt centrum, en stor skola och ett område för lättare verksamheter som till exempel hantverksföretag. Huddinge arbetar med att ta fram en vision och ett förslag till planprogram för området. Arbetet förväntas pågå under hela 2018, och samråd beräknas till kvartal 1 2019.

Möt upp den 17 mars
Den 17 mars är kommunens representanter på plats i Björnkulla för workshop och dialog om utvecklingen.

  • Klockan 13-14 är du välkommen på workshop på Södertörns friskola, Björnkullaringen 42.
  • Klockan 14-16 kan du prata med representanterna vid busshållplats Mangårdsvägen, eller på Södertörns friskola där det bjuds på fika!

Björnkulla – bostäder, skola, service och park

Huddinge kommun tar fram ett planprogram för att utreda möjligheterna att utveckla Björnkulla med nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde.

Läs mer på huddinge.se.