Stiftelsen Flemingsberg Science har utsett finanslandstingsrådet i Stockholms läns landsting, Irene Svenonius, till ny styrelseordförande.

Irene Svenonius efterträder förra landshövdingen i Stockholms län, Chris Heister, som avgick som styrelseordförande i samband med sin pensionering hösten 2017.

– Jag är mycket glad att Irene tar rollen som ordförande i Flemingsberg Science. Irene har en gedigen bakgrund som bland annat finanslandstingsråd i Stockholms län och stadsdirektör i Stockholms stad. Hennes erfarenheter kommer att vara en mycket värdefull tillgång för utvecklingen av Flemingsberg Science, säger Magdalena Bosson, Flemingsberg Science tillförordnade ordförande och kommundirektör i Huddinge kommun.

Irene Svenonius är civilekonom med inriktning mot företags- och nationalekonomi och är i dag finanslandstingsråd i Stockholms län. Tidigare har hon varit stadsdirektör i Stockholms stad, VD i Stockholms Stadshus AB, förvaltningschef på Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB och chef för finansavdelningen vid stadsledningskontoret i Stockholms stad. Hon har en stor erfarenhet av ledning och styrning av komplexa verksamheter i kommunal sektor och arbete i politiskt styrda organisationer. Hon har även suttit i styrelsen för Stockholms universitet.

– Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest lovande framtidsområden. Med fem lärosäten, halva Karolinska Sjukhuset och ett utmärkt pendlingsläge kan Flemingsberg utvecklas till en centralort för Södertörn och en grundpelare i hela Stockholms län. Stiftelsen Flemingsberg Science är en central aktör i denna utveckling, som förenar högskolornas, landstingets och kommunernas perspektiv till praktiska lösningar för fortsatt tillväxt. Jag ser fram mot att som ordförande få bidra till stiftelsens, och Flemingsbergs, fortsatta positiva utveckling, säger Iréne Svenonius.

Om stiftelsen Flemingsberg Science

Stiftelsen grundades 2011 av högskolorna med verksamhet i Flemingsberg: Karolinska Institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan (KTH), Röda korsets högskola (RKH), Södertörns Högskola samt Huddinge och Botkyrkas kommuner och Stockholms läns landsting. Stiftelsens syfte är att genom ökad samverkan mellan Flemingsbergs aktörer och med det kringliggande samhället skapa högre attraktion gentemot studenter, kunskapsorganisationer, entreprenörer samt företag och därmed bidra till ökad tillväxt.

Mer om Flemingsberg Science