Nu är det klart att Spårväg syd börjar byggas 2024. Något som ger möjlighet för cirka 18 500 nya bostäder i Flemingsberg, Masmo, Vårby, Kungens kurva och Segeltorp.

– Ett mycket positivt besked för Huddingeborna. Spårväg syd möjliggör en fortsatt stark tillväxt för Huddinge och södra Stockholm, nya bostäder, en större och starkare arbetsmarknad och ett växande näringsliv, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Spårväg syds sträckning ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen.

– Spårväg syd knyter ihop och förbättrar tvärförbindelserna mellan de viktiga utvecklingsområdena där det finns tunnelbana, pendeltåg och stombusstrafik. Spårväg syd kommer också ge folk bättre förutsättningar att resa hållbart och innebära att Huddinge får ett tillgängligt kollektivtrafiksystem att lita på, säger Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor (L).

Förslagen dragning Spårväg syd