Det nya gymnasiet i Flemingsberg får namn efter Sveriges första kvinnliga läkare: Karolina Widerström. Hon beskrivs som en feministisk pionjär som drev ett politiskt arbete för kvinnors rättigheter. Widerströmska gymnasiet öppnar höstterminen 2019 på Campus Flemingsberg. 

Karolina Olivia Widerström, bild från Wikimedia Commons

– I dessa korridorer och klassrum kommer en del av morgondagens läkare, forskare och entreprenörer att formas. Karolina Olivia Widerström är en förebild som passar perfekt med skolans inriktning och anda, säger Christina Eklund (M), gymnasienämndens ordförande.

En jury har under en period arbetat fram olika namnförslag och även diskuterat potentiella namn med gymnasieungdomar under Huddinges skoldialoger. Tidigt i processen dök flera kvinnonamn upp.

– Det finns så många kvinnor genom historien som förtjänar att lyftas och nu har vi ett unikt tillfälle att få hylla en kvinna som har haft stor betydelse för den medicinska världen men också för kvinnors rättigheter, det gör mig riktigt stolt, fortsätter Christina Eklund (M), gymnasienämndens ordförande.

Läs gärna mer om Karolina Widerströms gärning:

Illustration: Tengboms

 

Widerströmska gymnasiet

Hösten 2019 startar Widerströmska gymnasiet, en kommunal gymnasieskola med fokus på life science (naturvetenskap, teknik, hälsa och entreprenörskap) på Campus Flemingsberg.

Det första året tar skolan emot 180 elever. Fullt utbyggd är den först 2021 med plats för 500 elever.

Eleverna kommer kunna läsa på teknik-, naturvetenskaps-, ekonomi- eller vård- och omsorgsprogrammet, samt ett fjärde år på teknikprogrammet.  Gemensamt för hela skolan är ett fokus på life science.

Genom att ha ett nära samarbete med högskolorna i området kommer eleverna ges goda förutsättningar för fortsatta studier på högskola eller universitet, efter studenten.

Verksamheten blir helt integrerad i högskoleområdet Campus Flemingsberg med lokaler i NEO-byggnaden, som man delar med Karolinska Institutet, KI. Närmaste grannar är Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och Röda Korsets högskola. På campus finns också Södertörns högskola.

Skolans lokaler kommer ha många flexibla ytor som kan förändras efter behov. Eleverna får en inspirerande och varierande studiemiljö för både kreativitet och studiero.

Mer om Widerströmska