Flemingsbergsparken byggs om och invigs igen sommaren 2019. Det blir bland annat en lekplats, ny multisportyta, grillplatser och scen.

Parken delas in i tre olika delar för att skapa balans mellan lek och lugn. De tre delarna utgår från hur parken är idag och kallas för den folkliga parken, picknickgläntan och den vilda skogen. Vi bygger också en pulkabacke. 

Den folkliga parken
Den här delen av parken, som ligger närmast Gula gången och skolan, blir en aktiv plats där man möts, grillar, sportar, leker och kan ha evenemang. Här föreslås ett parktorg med grillar, bänkbord, pingisbord och bouleplan. Multisportplanen får ny beläggning och utrustning. Mitt emot parktorget skapas en parkbeach med sand där man kan klättra, klänga, göra barrgymnastik och träna i utegymmet.

Förslaget innehåller också en lekplats med gungor, klätterlek, rutschkana, snurrlek och en sandlåda för de mindre. Intill lekplatsen föreslås yta för vattenlek där man kan svalka av sig och leka på sommarhalvåret. Scenen rustas upp och får ett tak som även kan användas som väderskydd för till exempel dagisgrupper.

Picknickgläntan
Denna del av parken ligger innesluten av skogen och förblir en rund gräsmatta för picknick och umgänge. Några enstaka träd placeras på ytan. I anslutning till gläntan placeras flera nya grillplatser med bänkbord, både gemensamma och enskilda.

Den vilda skogen
I skogen görs bara några diskreta tillägg. På särskilda utsiktspunkter och gläntor placeras picknickbord och grillplatser. Skräpkorgar ställs intill grillplatser för att förhindra nedskärpning i naturen. 

Belysning
Belysningen i parken rustas upp och kompletteras med nya belysningsstråk för att öka känslan av trygghet i parken.

Vägar och stigar
Från den befintliga gångvägen i parken ansluter en ny koppling med trappa till den nya bebyggelsen läng Hälsovägen. Det gör det lättare att ta sig genom parken. För att göra parken mer spännande för de som går föreslås en slingrande väg som bygger vidare på dagens stigsystem. Vägen förhåller sig till rum som redan finns och binder ihop parkens olika delar. Där svängarna är stora skapas smalare genvägar. Den slingrande vägen gör det svårare för bilister och mopeder att köra genom parken.

Flemingsbergsparken invigs igen sommaren 2019 

Mer info hittar du här.