Planeringen av den nya gymnasieskolan mitt på Campus Flemingsberg är i full gång. Placeringen blir i forskningshuset Neo som just nu uppförs för Karolinska Institutet. Våningsplan fyra och en del  av plan fem vigs till gymnasieskolan, som ska invigas redan hösten 2019.

– Vi räknar med att ta emot cirka 500 elever när skolan är i full drift augusti 2021. Redan 2019 startar vi verksamheten med cirka 130-150 elever, säger Mona Lifwergren, projektledare för nya gymnasiet i Campus Flemingsberg.

Tonvikt på naturvetenskap och teknik
Inriktningen på gymnasieskolan ska spegla området med en tonvikt på life science, naturvetenskap, teknik och entreprenörskap. Diskussioner pågår med de omgivande högskolorna både om vilka program som ska erbjudas och hur gymnasiet bäst kan samverka med dem.

– Vi har redan ett samarbete med lärarutbildningen inom Södertörns högskola. Den nya gymnasieskolan stärker möjligheterna till samverkan med alla akademier i Flemingsberg, inom såväl undervisning, lokalutnyttjande som inom lärande och pedagogik.

Fler i högre studier
Främst är det större årskullar och en ökad inflyttning som driver behovet av en ny gymnasieskola i Flemingsberg. Samtidigt finns flera fördelar med att lägga gymnasieskolan mitt i dagens kunskapstäta campus.

– Vi hoppas att gymnasisterna får en bra inblick i högre studier och att fler elever väljer att studera vidare  genom att finnas på campus. Men även att personalen enklare kan hitta bra samverkan med högskolan. Placeringen kommer även att underlätta rekryteringen till skolan, säger Mona Lifwergren.

Gymnasieskola på Campus Flemingsberg

Antal elever: cirka 500 st

Inriktning: planerad för life science, naturvetenskap, teknik och entreprenörskap

Placering: forskningshuset Neo, plan 4-5

Start: år 2019, i full drift augusti 2021