Ny modell visar Flemingsbergsdalens framtid

I mitten av november hölls ett samrådsmöte kring Flemingsbergsdalen i form av ett öppet hus. Mötet lockade många boende till Novum där de möttes av en ny modell för området, och kunde ställa frågor om planerna till Fabege och Huddinge kommun.

– De allra flesta tyckte utvecklingen var spännande och menade att det blir ett lyft för Flemingsberg, säger Ida Larsson, planarkitekt vid Huddinge kommun.

När kan jag flytta in?

Många frågor rörde trafiken och framkomligheten i området: hur blir det att gå och cykla i Flemingsberg i framtiden. Även frågor om byggtiden kom upp, som när kan de första lägenheterna vara klara för inflyttning?

– Om vi följer tidsplanen kommer de allra första bostäderna kunna vara klara någon gång mellan 2023 och 2025, säger Ida Larsson

Flemingsbergsdalen ska bli en ny stadsdel med tusentals nya arbetstillfällen, bostäder, handel, nöjen och studieplatser inom högre utbildning. Stadsmiljön ska vara mångsidig med offentliga mötesplatser, olika typer av bostäder och byggnader för olika funktioner.

Nu sker en sammanställning av allas åsikter inför en revision av programhandlingen. Efter att programhandlingen sedan godkänts kan arbetet börja med att ta fram detaljplaner för områdets alla delar.

– I dag planerar vi för sex olika etapper och det kan bli fler detaljplaner för varje etapp. Vid varje detaljplan finns möjligheten att återigen tycka till för boende och andra, säger Ida Larsson.

Byggstart för Flemingsbergsdalen kan tidigast bli 2021.
Våra stora projekt i Flemingsbergsdalen, Vårby Udde och Kungens Kurva har alla nästa färdiga planprogram vilket motsvarar över 10 000 bostäder och 35 000 nya arbetstillfällen tillsammans. Det innebär att vi kan starta detaljplaner i dessa områden under 2020.

Här hittar du mer information kring projektet.