Nu ska rulltrapporna i Flemingsberg bytas ut. En ombyggnation av rulltrappshuset planeras under 2018-2019.

Snart ska de gamla slitna rulltrapporna i Flemingsberg bytas ut. Ombyggnationen av rulltrappshuset som leder från tågstationen upp till campus klubbades i kommunstyrelsen i februari.

Tidigare har planeringen av bytet inväntat Trafikverkets ombyggnad av Huddingevägen. Nu har kommunen dock hittat ett sätt att bygga om rulltrappshuset oberoende av Trafikverket.

Den första etappen av projektet planeras under vintern 2018 och etapp två kan bli färdig under vintern 2019. Kostnaden för projektet uppskattas till cirka 44 miljoner kronor.