Flemingsberg och Huddinge kan bli vinnare när den nya snabbpendeln tas i bruk. Redan idag pågår upprustning av stationen, förberedelser för Citybanan samt planeringen av ett nytt resecentrum.

– Det måste bli en bra bytespunkt för olika typer av kommunikationsmedel, och avgörande för om trafiksituationen i Flemingsberg ska fungera är att Huddingevägen överdäckas och resecentrum byggs, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge till tidningen Mitt i.

Läs hela artikeln hos Mitti.se.