Nu är avtalen som rymmer den nya Spårväg syd underskrivna och det står klart att projektstart blir 2024. I spåren av trafiksatsningen byggs cirka 18 500 nya bostäder i Huddinge kommun. I överenskommelsen ingår även en kraftfull satsning på cykelnätet i Huddinge med cirka 250 miljoner kronor.  

– Fantastiska möjligheter öppnar sig för Huddinge och södra Stockholm, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M).

Avtalet omfattar, förutom spårvägen, cirka 18 500 bostäder i Flemingsberg, Masmo, Vårby, Kungens kurva och Segeltorp. Den totala kostnaden beräknas till 4,2 miljarder, där Huddinge kommun står för 808 miljoner.

– Det är ett historiskt avtal som ger oss kraft i utvecklingen i Huddinge och södra Stockholm med nya bostäder och arbetsplatser, stadsutveckling och bättre kollektivtrafik. Äntligen är det södra Stockholms tur, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Projektstart 2024
Spårväg syd planeras projektstarta 2024 och kan enligt nu gällande tidplan öppna för trafikering år 2034.

Avtalen har kommit till genom den så kallade Sverigeförhandlingen. I överenskommelsen för Stockholmsregionen ingår en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, utbyggd Spårväg syd, förlängd Roslagsbana till City, en tunnelbanestation i Hagalund samt över 100 000 nya bostäder kopplade till de olika projekten.

Cirka 250 miljoner till cykelnätet
I avtalen ingår även en kraftfull utbyggnad av ut cykelnätet i Huddinge till en total investeringskostnad om drygt 248,5 miljoner kronor. Det är sammanlagt 23 så kallade cykelobjekt som kommer att byggas ut under perioden 2018-2027. Staten genom Sverigeförhandlingen bidrar med 62,13 miljoner kronor till cykelinvesteringarna.

Spårväg syd

Stockholms läns landsting bygger ut Spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö till en investeringskostnad på 4,2 miljarder kronor. Spårvägen kommer att gå via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen.

Spårväg Syd planeras projektstarta 2024 och kan öppnas för trafik 2034. Huddinge kommun åtar sig att bygga 18 500 bostäder.

Källa: Sverigeförhandlingen