Nu finns ett förslag på den nya Flemingsbergsparken som utvecklats efter vårens medborgardialog. Upprustningen kan starta under våren 2018 med målet att bygga vidare på dagens populära park. 

Den förnyade Flemingsbergsparken kan få tre olika delar för att skapa en balans mellan lek och lugn. De tre delarna utgår från hur parken är idag och har fått namnen: den folkliga parken, picknickgläntan och den vilda skogen.

Aktiva platser för evenemang
I den folkliga parken (utsnittet ovan) ryms en aktiv plats för möten, grillning och olika evenemang. Här föreslå ett parktorg med grillar, bänkbord, pingisbord och bouleplan. Mitt emot parktorget skapas en parkbeach med sand där man kan klättra, klänga, göra barrgymnastik och träna i utegymmet. Förslaget rymmer även en lekplats.

Picknickgläntan förblir en rund gräsmatta, innesluten av skogen, för picknick och umgänge.

Den vilda skogen görs endast några diskreta tillägg som belysning på utvalda platser för att skapa häftiga effekter, till exempel mot klippväggar.