Stockholms läns museum flyttar till Flemingsberg samtidigt som inriktningen blir mer digital. Förutom den del som ryms inom Slöjd Stockholm som fortsätter sin publika verksamhet hos Ung zon i Flemingsberg centrum.

Länsmuseét har hittills huserat hos Dieselverkstaden i Nacka men får nu ny adress hos Landstingsarkivet på Björnkullavägen, Flemingsberg. Här kommer ett tjugotalet anställda att arbeta. Förutom den del av museet som kallas Slöjd Stockholm som öppnar sin verksamhet i Flemingsberg centrum.

– Vi flyttar in hos fritidsgården Ungzon och kommer att driva vidare våra projekt och öppna kurser där, säger Christer Falk, museichef för Stockholms läns museum.

Dagens utställningslokaler i Nacka avvecklas för att museet ska bli mer aktiva digital, berättar han.

– Den digitala inriktningen betyder att vi kan bli tillgängliga för fler av länets invånare. Vi har redan en viktig digital verksamhet som nu kan växa. Dessutom blir vi nu en viktigare samverkande part till länets kommuner i kulturmiljöfrågor.

Fokus kommer som tidigare att vara kulturmiljö, kulturarv, slöjd och konst.

Flemingsberg fördelaktigt val
Att valet föll på Flemingsberg kan till en del förklaras med att Christer Falk tidigare var kulturchef i Huddinge och känner området väl.

– Framförallt är Flemingsberg den plats i länet där det händer mest i dag, här sker en otrolig utveckling. Sen bara älskar jag de färgglada husen och blir genuint glad när jag ser dem, säger han.

Samtidigt var lokalerna hos Landsarkivet ett ekonomiskt fördelaktigt val då de båda verksamheterna har samma uppdragsgivare.

– Vi kommer även ha en del kurser för föreningar och andra i våra nya lokaler.

I samband med flytten övergår även chefsposten från Christer Falk till Annelie Kurttila.

Bilder: Stockholms läns museum

Slöjd Stockholm är en del av Stockholms läns museums verksamhet. Arbetssättet är projektorienterat, förnyelseinriktat och gränsöverskridande. En viktig del är att förmedla kunskap till barn och unga genom att utbilda handledare och pedagoger inom slöjdområdet. Slöjd Stockholm initierar och leder projekt för att utveckla och förnya slöjden i vår samtid.

Mer om Slöjd Stockholm.