Nu är det beslutat att stora delar av Tvärförbindelse Södertörn ska dras i tunnel. Byggstart av den 20 kilometer långa vägen kan bli så tidigt som 2020.

Trafikverket har beslutat att under Flemingsbergsskogen ska vägen gå i tunnel för att spara natur- och kulturvärden. Samtidigt utreds även hur en tunnel under Glömstadalen ska ge rätt förutsättningar till en helt ny stadsdel med cirka 6500 bostäder.

En avsiktsförklaring om tunnel under Glömstadalen är antagen i Huddinge kommuns fullmäktige. Den beskriver det gemensamma utredningsarbetet och syftar till att leda fram till ett avtal om medfinansering mellan kommunen och Trafikverket.

–  Att Trafikverket nu har valt korridor för Tvärförbindelse Södertörn är en viktig milstolpe för oss. Nu kan vi koncentrera oss på ett alternativ och ta fram de bästa förutsättningarna för att kunna få en godkänd vägplan och byggstart 2020, säger projektchef Alexandra Stassais Söderblom.

Tvärförbindelse Södertörn ska knyta ihop de fyra regionala stadskärnorna på Södertörn: Kungens Kurva, Flemingsberg, Södertälje och Haninge stad. Den når E4/E20 och Förbifart Stockholm.

Målet är en byggstart 2020 och med en uppskattad byggtid på cirka sex år kan den invigas samma år som Förbifart Stockholm.