Bild på boende
Bild på boende

Nya bostäder i Flemingsberg ger valfrihet

Nu växer en urban stadsmiljö fram med cirka 12 000 nya bostäder i Flemingsberg. Större fastighetsbolag bygger sida vid sida med mindre för att komplettera dagens bostadsbestånd. Längs Hälsovägen skapar Riksbyggen, Brabo och Huge bostadsprojekt i olika teman med planerad första inflyttning 2023. Nya bostäder planeras dessutom i Flemingsbergsdalen och Björnkulla.

HÄLSOVÄGEN – ETT URBANT STADSKVARTER

Här skapar Riksbyggen, Brabo och Huge boende i olika teman med planerad första inflyttning 2023.

Läs mer hos om Hälsovägen
Visionsbild av Flemingsbergsdalen

FLEMINGSBERGSDALEN – HANDEL, KULTUR OCH MÖTESPLATSER

Vid tåg- och pendeltågsstationen planeras för handel, kultur, restauranger och nya inspirerande mötesplatser. Den första etappen är redan färdig och här reser sig en ny stadsdel med bostäder, ICA ­Maxi, hotell, gym och sportcenter.

Läs mer om Flemingsbergsdalen
Bild av spårvagn

SPÅRVÄGAR KNYTER SAMMAN REGIONEN

Spårväg syd stärker tvärförbindelserna i södra Stockholm genom att skapa en betydelsefull länk mellan Flemingsberg och Kungens kurva-Skärholmen. Totalt handlar det om cirka 17 kilometer spårväg som kan knyta samman de södra delarna av regionen.

Läs mer hos Huddinge.se
Bild av barn och kvinna i skog

NÄRA DEN STORA VILDMARKEN

Flemingsbergskogen är ett av Stockholms läns största väglösa skogsområden. Skogen är ett populärt friluftsområde, med ett rikt nät av välutnyttjade stigar och leder. I hela Huddinge kommun har du en rik tillgång av naturupplevelser.

Läs mer i naturkartan
Utomhusbild med studenter vid Södertörns högskola

VÄXANDE CAMPUSMILJÖ

Campusmiljön med närmare 18 000 studenter där Karolinska Universitetssjukhusets vård och forskning är en naturlig del av Flemingsberg. Campusområdet rymmer de fem högskolorna Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. Konstskolan Idun Lovén och Widerströmska Gymnasiet breddar sedan hösten 2019 utbudet av studieinriktningar. Här utvecklas även de två forskningsmiljöerna Neo och Technology and Health som stärker områdets inriktning på Life Science.

Läs mer hos Flemingsberg Science
Barn i löpartävling

PLATS ATT LEVA

Flemingsberg genomgår en byggboom med fler och mer varierade bostäder, samt växande möjligheter till att umgås, äta gott och shoppa. Redan i dag finns ett stort utbud skolor, centrum och närhet till naturupplevelser.

Läs mer om att bo i Flemingsberg