Bild: Generatorn Atrium, Skanska.

Framtidens mötesplats i centrum av Flemingsbergsdalen.

Mitt i centrum av södra Stockholms nya businessområde, växer At focus fram. Byggherre är Skanska.

Inflyttningen är planerad till 2024. Här planeras för samarbeten och nya relationer på öppna inspirerande ytor, generösa terrasser och en ljusgård i fokus. Utvecklingen av Flemingsbergsdalen har fokus på ökad hållbarhet, både ekologiskt och socialt. Det har även varit ett av Skanskas ledord vid planeringen av At focus med högt satta klimatmål. Siktet är inställt på att bli en klimatneutral byggnad och en av Stockholms mest hållbara arbetsplatser.

Utvecklingsplan för Flemingsberg

2021/03/02|

Kommunens utvecklingsplaner innehåller nya bostäder och arbetstillfällen, bättre kommunikationer grönska, kultur och mötesplatser.

Utvecklingsplanens uppgift är att bana väg […]

2021-09-23T06:01:40+00:002021/09/23|