Karta över markanvisningar Hälsovägen

 I område C planeras för cirka 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna och i område E  för cirka 15 radhus. Bild. Huddinge kommun

Markanvisningstävlingen för Hälsovägen har öppnat

Nu pågår markanvisningstävlingen för den återstående etappen längs med Hälsovägen i Flemingsberg. Senast den 6 maj ska bidragen vara inlämnade.

Vid Hälsovägen i Flemingsberg planerar Huge Bostäder, Riksbyggen och Brabo både nya bostäder och lokaler. Nu ska en fjärde aktör utses genom en markanvisningstävling som öppnade den 26 mars.

– Intresset är väldigt stort och många har hört av sig innan vi startade tävlingen, säger Olof Minati, projektledare, Huddinge kommun.

Tävlingen gäller ett område med byggrätt motsvarande cirka 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåning och cirka 15 radhus. Totalt längs med Hälsovägen planeras för cirka 800 nya bostäder med två förskolor och lokaler i bottenplan.

– Vilken aktör som vinner markanvisningstävlingen utvärderas utifrån pris och hur helhetsidén överensstämmer med utvecklingen av Flemingsberg som helhet.

Det är utvecklingsprogrammet för Flemingsberg som bestämmer inriktningen. Utvärderingen tar avstamp i de tre målförmuleringarna: en tillgänglig och inkluderande stad, en innovativ och dynamisk stad samt en urban och grönskande stad.

Tävling i två steg
Markanvisningstävlingen sker i två steg där det första steget, prekvalificeringen, avslutas den 15 maj. Väl den nionde september kommer den slutliga vinnaren att offentliggöras.

Snart påbörjas kommunens ledningsarbeten som kommer pågå under 2020-2021. År 2022 kan den vinnande aktören få tillgång till platsen.

Byggnationerna längs Hälsovägen beräknas pågå fram till cirka 2025-2026. Men redan år 2024 kan det vara aktuellt för de första att flytta in.

Här hittar du mer information och anmälan.