Podcasten Platsverkstan fokuserar på Flemingsberg

I senaste avsnittet av podden Platsverkstan fokuserar Stockholms läns museum på Flemingsberg. Hur kommer Flemingsberg att växa och utvecklas de närmaste åren? Och hur ska utvecklingen av den regionala stadskärnan lyckas?  

Här diskuteras planerna för framtidens stadskärna av Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad i Huddinge kommun, Charlotte Persson, chef för Huddinge kommuns strategiska sektion på samhällsbyggnadsavdelningen samt Cecilia Lindahl, regionplanerare vid Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Moa Beskow, etnolog vid Stockholms läns museum leder samtalet och ber gästerna att konkretisera visionerna. Vad menas med ord som stadskvalitet och hur ska Flemingsberg bli till en urban stadskärna? Vad är en inspirerande miljö och på vilket sätt har Flemingsberg en unik identitet? Vad innebär orden i visionen för de människor som lever och bor här nu och vilka är det som ska lockas till platsen?

Podden Platsverkstan är en fördjupning av Stockholms läns museums uppdrag och har som mål att visa hur olika platsers historia, samtid och framtid vävs samman. Stockholms läns museum flyttade till Flemingsberg under förra året, mer om detta läser du här. 

Lyssna på det första avsnittet av podden från Flemingsberg.