Spårväg syd tidigareläggs fyra år

Efter förhandlingar mellan Huddinge kommun, Stockholms stad och Region Stockholm är det beslutat att projektstarten för Spårväg syd, som ska dras från Flemingsberg via Kungens kurva, Skärholmen och vidare till Älvsjö, kommer att tidigareläggas med fyra år.

– Det här är mycket positiva nyheter för hela södra Stockholm. Det här möjliggör nya arbetsplatser och bostäder samt att vi kommer igång med kraft i våra planerade utvecklingsprojekt i Flemingsbergsdalen, Kungens kurva och Vårby udde, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge. Spårväg syd är en del av Sverigeförhandlingen och signerades 2017.

Projektstarten var beräknad till 2024, men ska nu börja redan 2020. Det innebär att planeringen av projektet tidigareläggs, för att spårvägstrafiken ska kunna starta tidigare. Projektet som helhet beräknas ta tio år.

– Med en förbättrad kollektivtrafik på tvären binder vi ihop både regionen men också de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva som kommer att växa med tusentals bostäder och arbetsplatser, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Avtalet undertecknades av Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd Stockholms stad, Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande Huddinge kommun, Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm samt Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd Region Stockholm.

Läs mer om Spårväg syd.