Stockholms läns museum till Flemingsberg

Under 2018 genomför Stockholms läns museum ett antal förändringar för att bli en ännu bättre resurs för länets invånare. Bland annat en flytt från de nuvarande lokaler till Flemingsberg. Verksamhetslokaler för Slöjd Stockholm kommer att färdigställas under våren. 

Styrelsen för museet har från och med den 1 juni 2018 förordnat Annelie Kurttila som länsmuseichef. Hon arbetar idag som enhetschef för Publik och kunskap på museet.

– Jag ser fram emot att fortsätta verka på Stockholms läns museum som nu delvis kommer att arbeta på ett nytt sätt. Genom vårt nya uppdrag tror jag att vi har möjlighet att nå fler länsinvånare med vår kunskap om kulturarv och slöjd. Vårt projekt Platsverkstan pågår i Barkarbystaden under våren, i höst fortsätter det i Flemingsberg och avslutas med en digital produktion. Vi planerar för en vandringsutställning om betydelsefulla kvinnor i länet som invigs i Vallentuna sommaren 2019. Slöjd Stockholm arrangerar en träslöjdsfestival, Trä, folk och verktyg, tillsammans med Subtopia i september och vi kommer under hösten att arbeta med ett slöjdresidens. Det här är bara några exempel på projekt som vi har på gång. Vi vill på sikt att Stockholms läns museum blir det digitala uppslagsverket för länets kulturarv, säger Annelie Kurttila.

Idag befinner sig Stockholms läns museum i Dieselverkstaden i Nacka.

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum verkar i hela länet och arbetar uppsökande och digitalt. Till skillnad från många andra museer har vi inga traditionella föremålssamlingar, däremot har vi en riklig skatt med bilder av dokumentär och insamlande karaktär.

Stockholms läns museum är sedan 2013 huvudman för Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm är två av sex länskulturfunktioner inom SLL.

Mer här: stockholmslansmuseum.se

2018-04-17T08:44:12+00:00 2018/04/17|