Kommunens utvecklingsplaner innehåller nya bostäder och arbetstillfällen, bättre kommunikationer grönska, kultur och mötesplatser.

Utvecklingsplanens uppgift är att bana väg för balans i Stockholmsregionen och utveckla Flemingsberg till en viktig arbetsplatsnod i södra Stockholm. De kvaliteter som redan finns på platsen med sjukhus, akademier och viktiga samhällsinstitutioner ska fortsätta utvecklas samtidigt som Flemingsberg växer samman och de fysiska och mentala barriärerna övervinns.

Tyck till om utvecklingsplanen!

Samrådsperioden pågår från den 1 februari till den 15 april, under den tiden har allmänheten möjlighet att tycka till om de framtida planerna. Alla synpunkter på planerna måste lämnas in skriftligt före den 15 april.

Här hittar du planen och samrådsinformation för Flemingsberg 2050

Utvecklingsplan för Flemingsberg

2021/03/02|

Kommunens utvecklingsplaner innehåller nya bostäder och arbetstillfällen, bättre kommunikationer grönska, kultur och mötesplatser.

Utvecklingsplanens uppgift är att bana väg […]

2021-03-02T08:58:16+00:002021/03/02|