Flemingsberg 2050 2017-06-13T14:25:40+00:00

Flemingsberg 2050

Där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm.

Så ska Flemingsberg utvecklas

Nu pågår ett arbete med en ny utvecklingsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg. Utvecklingsprogrammet tas fram genom en process i flera steg med stadskärnans aktörer. Ambitionen är ett antaget dokument första kvartalet 2018.

Ur förordet:
Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg ersätter ”Utvecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg”, antaget juni 2007.

Flemingsberg är en stadskärna i södra Stockholm med mycket stark tillväxt och stor potential. Här utvecklas ett centrum för sjukvård, högre utbildning, rättsväsende, kultur och resande fram för ett mycket stort omland. Syftet med dokumentet är att ge tydliga förutsättningar för en fortsatt utveckling. Att ge en bild av den regionala stadskärnan Flemingsberg år 2050 samt hur vägen dit ser ut. Målen och strategierna skapar ramar för prioriteringar. De är ett stöd när avvägningar ska göras och målkonflikter hanteras.

Utvecklingsprogrammet tas fram genom en process i flera steg och under hösten 2016 hölls en större workshop med stadskärnans aktörer. Detta är en remissversion av nytt utvecklingsprogram. Ambitionen är ett antaget dokument kvartal 1 2018.

Här laddar du ned och läser remissversionen (2017-05-10)