Två kvinnor i med cykelhjälmar

Flemingsberg 2050

Där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm.

Så ska Flemingsberg utvecklas

Nu pågår ett arbete med en ny utvecklingsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg. Utvecklingsprogrammet tas fram genom en process i flera steg med stadskärnans aktörer. Ambitionen är ett antaget dokument första kvartalet 2018.

Utvecklingsarbetet leds av Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun och Huddinge kommun tillsammans. Parterna har tillsammans tagit fram detta utvecklingsprogram i dialog med en stor mängd aktörer i området och med nya intressenter.

Ur förordet:

Den regionala stadskärnan Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens största och viktigaste utvecklingsområden med mycket stark tillväxt och stor potential. Redan nu är Flemingsberg ett centrum i södra Stockholm för sjukvård, högre utbildning, världsledande forskning, rättsväsende och resande.

Viktiga samhällsfunktioner för invånare i ett mycket stort omland. Genom att vidareutveckla en motor för kunskapsintensivt näringsliv och ett centrum för högre utbildning i södra Stockholm finns förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i hela Stockholmsregionen. Vi ska utveckla ett nytt stadscentrum med handel, kultur och restauranger, tusentals nya arbetstillfällen, bostäder och studieplatser inom en högre utbildning, minska regionens ökande transportbehov och samtidigt skapa en region i balans.

Här laddar du ned Utvecklingsprogrammet (pdf-fil, 2MB)

Ladda ned PDF
Stadsutveckling i Flemingsberg
Bild av karta över stadsutveckling