VISION 2018-04-17T08:28:43+00:00

En stadskärna i södra Stockholm där människor, kunskap och idéer möts

I Flemingsberg utvecklas en inspirerande mötesplats med människan i centrum. Här växer en urban stadsmiljö fram med närmare 12 000 nya bostäder, 20 000 arbetsplatser och en ny central stadskärna med handel, kultur och service.

VÄXANDE CAMPUSMILJÖ

Campusmiljön med närmare 17 000 studenter där Karolinska Universitetssjukhusets vård och forskning är en naturlig del av Flemingsberg. Campusområdet rymmer nästa år de fem högskolorna Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. Här utvecklas även de två forskningsmiljöerna Neo och Technology and Health som stärker områdets inriktning på Life Science.

Läs mer hos Flemingsberg Science

NYA BOSTÄDER GER VALFRIHET

Större fastighetsbolag bygger sida vid sida med mindre för att komplettera dagens bostadsbestånd. Längs Hälsovägen skapar Riksbyggen, Brabo och Huge boende i olika teman med planerad inflyttning 2018­-2020. I Visättra ängar bygger Wästbygg, Vestigia och BoKlok välplanerat nära grönska. Inom campusområdet bygger samtidigt ByggVesta det nya området Nobelgården med student-­ och forskarbostäder.

Läs mer om Hälsovägen

VI BYGGER ETT MODERNT SAMHÄLLE

Vår vision är att bli en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Därför följs bostadsbyggandet av förskolor, skolor, lokaler för nya arbetsplatser, handel, shopping och kultur. Vi vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, med levande stadsmiljöer, och en närhet till grönska och rekreation. ”Huddinge bygger” samlar projekt som visar hur kommunen växer i takt med regionen.

Läs mer på Huddinge.se

FLEMINGSBERG 2050

Nu pågår ett arbete med en ny utvecklingsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg. Utvecklingsprogrammet tas fram genom en process i flera steg med stadskärnans aktörer. Ambitionen är ett antaget dokument första kvartalet 2018.

Läs mer på om programmet

RESECENTRUM – ETT NAV I MÄLARDALEN

Flemingsberg ska bli ett nav för det hållbara resandet i Mälardalen genom ett helt nytt resecentrum, granne med växande handel, kultur, restauranger och nya mötesplatser.

Läs mer på Huddinge.se