En stadskärna i södra Stockholm där människor, kunskap och idéer möts

I Flemingsberg utvecklas en inspirerande mötesplats med människan i centrum. Runt Flemingsberg station ska det nya internationella affärs- och forskningscentrumet Stockholm South Business District utvecklas. Ett centrum som kan locka så många som 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. Målet är att utveckla Flemingsberg vidare från en regional kärna till ett internationellt affärs- och forskningscentrum.

VÄXANDE CAMPUSMILJÖ

Campusmiljön med närmare 18 000 studenter där Karolinska Universitetssjukhusets vård och forskning är en naturlig del av Flemingsberg. Campusområdet rymmer nästa år de fem högskolorna Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. Konstskolan Idun Lovén och Widerströmska Gymnasiet breddar sedan hösten 2019 utbudet av studieinriktningar. Här utvecklas även de två forskningsmiljöerna Neo och Technology and Health som stärker områdets inriktning på Life Science.

Läs mer hos Flemingsberg Science

NYA BOSTÄDER GER VALFRIHET

Större fastighetsbolag bygger sida vid sida med mindre för att komplettera dagens bostadsbestånd. Längs Hälsovägen skapar Riksbyggen, Brabo och Huge boende i olika teman med planerad inflyttning 2018­-2020. I Visättra ängar bygger Wästbygg, Vestigia och BoKlok välplanerat nära grönska. Inom campusområdet bygger samtidigt ByggVesta det nya området Nobelus med student-­ och forskarbostäder.

Läs mer om Hälsovägen

VI BYGGER ETT MODERNT SAMHÄLLE

Vår vision är att bli en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Därför följs bostadsbyggandet av förskolor, skolor, lokaler för nya arbetsplatser, handel, shopping och kultur. Vi vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, med levande stadsmiljöer, och en närhet till grönska och rekreation. ”Huddinge bygger” samlar projekt som visar hur kommunen växer i takt med regionen.

Läs mer på Huddinge.se

FLEMINGSBERGSDALEN – NYTT STADSCENTRUM MED ETT INTERNATIONELLS AFFÄRSDISTRIKT

Runt Flemingsberg station ska forsknings- och affärscentrumet utvecklas. Ett centrum som kan locka så många som 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. Målet är att utveckla Flemingsberg vidare från en regional kärna till ett internationellt affärs- och forskningscentrum.

Läs mer hos Fabege

WIDERSTRÖMSKA – EN UNIK GYMNASIESKOLA I ANSLUTNING TILL CAMPUS

Huddinges nyaste gymnasieskola är nu i full gång. Widerströmska gymnasiet ligger mitt på Campus Flemingsberg där eleverna kan se fram mot ett kunskapsutbyte med de omgivande akademierna.
– Det känns fantastiskt bra att ha haft ett så högt söktryck redan inför första terminen. Nu ska vi jobba vidare med elevambassadörer inför gymnasiemässor och öppna hus, säger Mona Lifwergren, rektor vid Widerströmska gymnasiet.

Läs mer

FLEMINGSBERG 2050

Nu pågår ett arbete med en ny utvecklingsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg. Utvecklingsprogrammet tas fram genom en process i flera steg med stadskärnans aktörer. Ambitionen är ett antaget dokument första kvartalet 2018.

Läs mer på om programmet