En stadskärna i södra Stockholm där människor, kunskap och idéer möts

I Flemingsberg utvecklas en inspirerande mötesplats med människan i centrum. Runt Flemingsberg station ska det nya internationella affärs- och forskningscentrumet Stockholm South Business District utvecklas. Ett centrum som kan locka så många som 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. Målet är att utveckla Flemingsberg vidare från en regional kärna till ett internationellt affärs- och forskningscentrum.

VÄXANDE CAMPUSMILJÖ

Campusmiljön med närmare 17 000 studenter där Karolinska Universitetssjukhusets vård och forskning är en naturlig del av Flemingsberg. Campusområdet rymmer nästa år de fem högskolorna Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. Här utvecklas även de två forskningsmiljöerna Neo och Technology and Health som stärker områdets inriktning på Life Science.

Läs mer hos Flemingsberg Science

NYA BOSTÄDER GER VALFRIHET

Större fastighetsbolag bygger sida vid sida med mindre för att komplettera dagens bostadsbestånd. Längs Hälsovägen skapar Riksbyggen, Brabo och Huge boende i olika teman med planerad inflyttning 2018­-2020. I Visättra ängar bygger Wästbygg, Vestigia och BoKlok välplanerat nära grönska. Inom campusområdet bygger samtidigt ByggVesta det nya området Nobelus med student-­ och forskarbostäder.

Läs mer om Hälsovägen

VI BYGGER ETT MODERNT SAMHÄLLE

Vår vision är att bli en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Därför följs bostadsbyggandet av förskolor, skolor, lokaler för nya arbetsplatser, handel, shopping och kultur. Vi vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, med levande stadsmiljöer, och en närhet till grönska och rekreation. ”Huddinge bygger” samlar projekt som visar hur kommunen växer i takt med regionen.

Läs mer på Huddinge.se

STOCKHOLM SOUTH BUSINESS DISTRICT

Runt Flemingsberg station ska det nya internationella affärs- och forskningscentrumet Stockholm South Business District utvecklas. Ett centrum som kan locka så många som 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. Målet är att utveckla Flemingsberg vidare från en regional kärna till ett internationellt affärs- och forskningscentrum.

Läs mer hos Fabege

FÖRSTA GYMNASIET ÖPPNAR PÅ CAMPUS FLEMINGSBERG

Höstterminen 2019 välkomnar Widerströmska gymnasiet sina första elever. Hit söker sig särskilt intresserade av de ämnen som ryms inom life science-området. Dessutom kommer eleverna att lämna skolan med en rejäl nypa entreprenörskap i bagaget.

Läs mer

FLEMINGSBERG 2050

Nu pågår ett arbete med en ny utvecklingsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg. Utvecklingsprogrammet tas fram genom en process i flera steg med stadskärnans aktörer. Ambitionen är ett antaget dokument första kvartalet 2018.

Läs mer på om programmet