AKTUELLT

AKTUELLT

Art-Space

Konstrum på Södertörns högskola

På Södertörns högskola finns Art Space, högskolans satsning på konst och offentliga samtal.

Med Art Space vill Södertörns högskola vara med och skapa ett offentligt samtal om Flemingsberg. Utställningsrummet är en plats där studenter, forskare och allmänhet möter konst. Konsten kan ge tillfälle till eftertanke, till ett möte med nya erfarenheter eller till kritiska samtal om viktiga samhällsfrågor.

– Genom att möta kultur ges betraktaren tillfälle att förstå större skeenden och hur historien är länkad till nuet, berättar Annika Öhrner som är docent i konstvetenskap och har initierat Art Space.